Yemek ve ulaşım bedelinde istisna meblağları yüzde 50 artırıldı

Konuya ait Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımladı.

Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili bendi uyarınca, hizmet erbabına patronlarca iş yerinde yahut müştemilatında yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna tutuluyor. Patronlarca, iş yerinde yahut müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda ise çalışılan günlere ilişkin bir günlük yemek bedelinin 2022 yılı için 34 lirayı aşmaması ve buna ait ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması kuralıyla bu ödemeler de istisna kapsamında yer alıyor.

Böylece hafta sonları çalışılmayan işletmelerde aylık 22 iş günü için çalışanların yemek kartlarına 1122 liraya kadar yüklenen fiyat gelir vergisinden istisna olacak. Bu meblağların fiilen yemek hizmeti veren işletmelerde kullanılması gerekiyor.

Öte yandan, hizmet erbabının toplu iş yerlerine gidip gelmelerini sağlamak amacıyla patronlar tarafından yapılan taşıma masrafları gelir vergisinden istisna tutuluyor. Patronlarca taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ilişkin bir günlük ulaşım bedelinin 17 lirayı aşmaması ve buna ait ödemenin toplu taşıma kartı, bileti yahut bu maksatla kullanılan ödeme araçlarının temini biçiminde yapılması kaydıyla, yapılan bu ödemeler de gelir vergisinden istisna oluyor.

Böylece, hafta sonları çalışılmayan bir işletmede aylık 22 iş günü için çalışanların ulaşım kartlarına 495 liraya kadar yüklenen meblağ gelir vergisinden istisna olacak. Bu meblağların fiilen ulaşım kartlarına yüklenmesi ve ulaşım hizmeti veren işletmelerde kullanılması gerekiyor.

Karar, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.