Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun : “Ülkemize mahsus bir iletişim modeli olmasıyla iftihar ediyoruz”

– Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun : “Ülkemize mahsus bir iletişim modeli olmasıyla iftihar ediyoruz”

“Bugün nasıl ki Türkiye’nin özgün ekonomi modelinden, özgün savunma sanayii modelinden, özgün sağlık sistemi modelinden, özgün insani yardım modelinden bahsediyorsak, aynı şekilde ülkemize mahsus bir iletişim modelinden de bahsetmek durumundayız. Bununla iftihar ediyoruz”

ANKARA – Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun “Bugün nasıl ki Türkiye’nin özgün ekonomi modelinden, özgün savunma sanayii modelinden, özgün sağlık sistemi modelinden, özgün insani yardım modelinden bahsediyorsak, aynı şekilde ülkemize mahsus bir iletişim modeline de bahsetmek olmakla iftihar ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığında düzenlenen “Türkiye İletişim Modeli” programına katıldı. İletişim alanında ulusal ve uluslararası alanda güçlü bir performans sergilemek bütün devletlerin önceliği olduğunu belirten Altun sözlerini şu şekilde sürdürdü:

” Özellikle büyük devlet ulusal alanda iletişimin güçlü bir şekilde kurumsallaşmaktadır. Türkiye’de büyük ve güçlü bir ülke olarak bu süreçte varlığını göstermektedir. Türkiye’nin bu alandaki ihtiyacını gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte İletişim Başkanlığınıyla birlikte bu alanda da kurumsallaşmanın önünü açmış ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığını kurmuştur. Bu vizyoner adımla Türkiye’nin iletişimi kurumsal bir çerçeve kazanmıştır. Türkiye’nin bu anlamda verdiği hakikat mücadelesi kökleşmiş ve Türkiye’nin bu alandaki hakikat mücadelesi temin edilmiştir. Bu süreçte iletişim alanında geliştirdiğimiz muazzam kapasiteyle, gerçekleştirdiğimiz bütünlüklü ve proaktif çalışmalarla ülkemizin ciddi kazanımlar elde etmesini sağladık. Peki, genel hatlarıyla neler yaptık? Öncelikli olarak ülkemizin kamusal iletişim stratejisini belirleme ve uygulama görevini yerine getirmeye çalıştık. Bu bizim için çok önemli bir görevdi ve var gücümüzle bu görevi yerinde getirmek için çalıştık. Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizdiği ulusal iletişim politikasını yürütmek de yine bize tevdi edilen görevlerden biriydi. Bu görevi var gücümüzle çalıştık. Devletin iletişiminin koordinasyonunu sağlamak ve söylem birliğini tesis etmek ise bir başka sorumlu olduğumuzdu. Bugüne kadar yaptığımız toplantılarda vurgulamaya çalıştığım üzere devletin söylem birliği devletin gücünün bir göstergesidir. Devletin söylem birliğinden yoksun olması o devletin dış müdahalelere açık olması anlamına gelir. Türkiye gibi büyük bir devletin bu konuda zafiyet göstermesi kabul edilemez. Cumhurbaşkanımızın devletin söylem birliğini önemsediği için bu yönde kurumsallaşmayı hayata geçirmiş ve kurumumuza uygun görmüştür. Hamdolsun, bu alanda da bizde güçlü bir performans ortaya koyduk. Kamu kurum ve kuruluşlarının kamusal iletişim standartlarını belirleme, stratejik iletişim ve kriz yönetimine ilişkin politika ve uygulamaların koordinasyonunu sağlama vazifelerimizi de yerine getirdik. Dünyanın dört bir yanında etkili kamu diplomasisi faaliyetleri yürüterek, uluslararası kamuoyuna ülkemizin tez ve iddialarını Türkiye’nin geldiği noktayı, Türkiye’nin bölgesel oyuncu olduğunu neler başardığını anlattık. Türkiye markasını güçlendirecek adımları hayata geçirdik. Birçok ülkeyle stratejik iletişim alanında iş birliklerine imza attık ve bu işbirliklerin meyvelerini hep birlikte bölgemiz bugün itibariyle topluyor ve bu iş birlikleriyle küresel alanda biz toplumların birbirini daha iyi anlatmasına vesile oluyoruz. Milletimiz ile devletimiz arasındaki iletişim akışını yönetme, etkin ve nitelikli bir medya alanına katkı verme doğrultusunda da büyük bir gayret gösterdik. Elbette, yurt içinde ve yurt dışında ülkemize ve kurumlarımıza yönelik sistematik dezenformasyonla da büyük bir mücadele yürüttük. Cumhurbaşkanımız güçlü ve haklı söylemlerin haklı söylemlerini ulusal kamuoyunun mal edilmesi için çok ciddi bir gayret yürüttük ve yürütmeye de devam ediyoruz. Genel hatlarıyla özetlemeye çalıştığım bu başlıklar altında, yayınlardan sempozyumlara, stratejik iletişimin tüm enstrümanlarını etkili bir şekilde kullanarak bugüne kadar yüzlerce faaliyet ve çalışma gerçekleştirdik. Yine bağlı kurumlarımız TRT, Anadolu Ajansı ve Basın İlan Kurumunun imkan ve kapasitesini ulusal iletişim politikamız doğrultusunda yönlendirilmesi için gayret ettik. Medyadan akademiye, iletişimin tüm paydaşlarıyla kapsayıcı bir ekosistem kurmaya çalıştık. Esasında iletişimi sistematik bir biçimde yönetmeyi hedefledik. Bu doğrultudaki bütün çabalarımızı Türkiye İletişim Modeli olarak kurumsallaştırdık. Bugün nasıl ki Türkiye’nin özgün ekonomi modelinden, özgün savunma sanayii modelinden, özgün sağlık sistemi modelinden, özgün insani yardım modelinden bahsediyorsak, aynı şekilde ülkemize mahsus bir iletişim modeline de bahsetmek olmakla iftihar ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı kurulduğundan beri yoğun bir gayret sarf ettik ve Türkiye İletişim Modelini anlatabiliyoruz. STRATCOM bunun ne denli önemli ne denli kıymetli olduğunu gördük. Türkiye İletişim Modelinin ne denli ilgi çektiğini ve kamusal iletişimin Türkiye’deki yönetimin şeklinin ne denli önemli görüldüğünü orada da müşade etmiş olduk. Ben bugün kurulduğumuz bu günden beri ortaya koyduğumuz başarılı performans dolasıyla Türkiye İletişim modeline verdiğiniz katkılar dolasıyla bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak yürütülen temel ilkenin her zaman hakikat olduğunu vurgulayan Altun, “Biz yaşasın hakikat diye bir temel düstur belirledik. Bu kadar dezenformasyon olmasına rağmen uluslararası alandaki dezenformasyon rağmen biz hakikat etrafında kenetlendik. Hakikatin bu derece tahrif edildiği; yalanın, çarpıtmanın öne çıkarılmaya çalışıldığı bir dönemde biz hem kendi halkımıza hem de dünya kamuoyuna doğruyu, gerçeği, hakikati anlatmanın peşinde olduk. Elbette, içeride ve dışarıda birilerinin sistematik yalan çarklarına çomak soktuğumuzda ve dezenformasyon tezgahlarını bozduğumuzda da bir çok saldırının doğrudan muhatabbı olduk. Ama hiçbirine aldırmadık, aldırmıyoruz. Biz her zaman bütün gücümüzle hakikati savunduk, hakikati anlattık. Bu mücadelede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemizde ve dünyada yürüttüğü hakikat ve adalet mücadelesinden güç aldık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin her alanda ortaya koyduğu atılım ve kalkınmanın iletişim alanında da yansıma bulması için var gücümüzle çalıştık. Yine kendisinin çağrısını yaptığı ‘iletişim seferberliği’ ile Türkiye’nin sesini daha fazla duyurma gayretinde olduk. Bu seferberlik, hiç kuşkusuz, sistematik dezenformasyonla mücadele etmekten Türkiye markasını güçlendirmeye, afet ve kriz iletişimini yönetmekten kamu diplomasisi faaliyetleri gerçekleştirmeye kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bundan sonra da çok açık net ifade etmek istiyorum. nerede yalan varsa, nerede dezenformasyon yapılıyorsa, nerede terör propagandası yapılıyorsa, nerede dijital faşizm yapılıyorsa, nerede medya emperyalizmi kurulmaya çalışılıyorsa, nerede siber zorbalık var biz orada mücadele için olacağız. Bütün kurumsal kapasitemizle temiz ve güvenli iletişim ortamının tesisi için mücadele yürüteceğiz. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere, Türkiye Yüzyılını aynı zamanda iletişimin yüzyılı yapmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. İnanıyoruz ki Türkiye İletişim Modeli, Türkiye Yüzyılının alametifarikalarından biri olacak. İnanıyoruz ki Türkiye İletişim Modeli, bu alanda tüm dünyada iz bırakacak güçlü bir model olacak. İnanıyoruz ki Türkiye İletişim Modeli, hakikat krizine karşı güçlü bir çıpa vazifesi görecek. İnanıyoruz ki Türkiye İletişim Modeli, insan merkezli, temiz ve hakkaniyetli bir iletişimi mümkün kılacak” diye konuştu.

Her zaman ve her koşulda Türkiye’nin itibarını korumak ve yükseltmek en önemli gayretimiz olmaya devam edeceklerini söyleyen Altun, “Çünkü görüyoruz ki iletişim alanında güçlü bir şekilde varlık göstermek, artık bir tercih değil, bir zorunluluktur. Ülkemizin, bölgemizin ve dünyamızın karşı karşıya kaldığı sınamalar, iletişimin de asli bir unsur olarak görülmek zorunda olduğu çok boyutlu mekanizmalar tasarlamak gerektiğini bizlere göstermiştir. Bunun için değişen koşullara göre kurumsal kapasitemizi artırma, insan kaynağımızı güçlendirme, teknik altyapımızı geliştirme adımlarının devam etmesi gerekiyor. Geldiğimiz noktada şunu çok açık ve net bir şekilde ifade edebiliriz: Türkiye bugün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı gibi bir kurumun icra ettiği fonksiyonunun önemini görmüştür. İçeride ve dışarıda ülkemiz aleyhine kara propagandaların bertaraf edilmesinden CİMER aracılığıyla devlet-millet ilişkisini güçlendiren hizmetler sunulmasına yine sistematik dezenformasyonla mücadele edilmesinden afet ve kriz iletişiminin koordinasyonuna birçok boyutta geliştirdiğimiz kurumsal kapasitenin sağladığı imkanlara, faydalara hep birlikte şahitlik ettik. Bu noktada Cumhurbaşkanımıza, bize yaptıkları katkılar, vizyoner liderlik için, çalışmalarımıza verdikleri destekler ve teşvikler için şükranlarımı arz ediyorum” şeklinde konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

slotbar
superbahis
timebet
tipobet
tumbet
vdcasino
vevobahis
bahiscom
casibom giriş
lidyabet giriş
lidyabet
jojobet
betmarlo giriş
marsbahis giriş
betcup giriş
bets10
Asyabahis
betmoon
betnano
limanbet
dinamobet
1xbet
nakitbahis
ngsbahis
bahigo
onwin
paribahis
perabet
piabet
pinup
pulibet
redwin
sahabet
bahigo
perabet
ngsbahis
onwin
bahiscom
paribahis
belugabahis
tipobet
piabet
pulibet
sahabet
bahigo
limanbet
makrobet
mariobet
meritking
mobilbahis
mostbet
cratosslot
sekabet
dinamobet
bahigo
perabet
ngsbahis
onwin
bahiscom
paribahis
belugabahis
tipobet
bahigo
onwin
bahigo
betcup
matbet
mariobet
mariobet
setrabet giriş
supertotobet giriş
tarafbet giriş
tipobet giriş
tulipbet giriş
tümbet giriş
vdcasino giriş
winxbet giriş
betpark
betroad
bets10
bettilt
betvole
casibom
casinomaxi
casinoper
dinamobet
grandpashabet
goldenbahis
holiganbet
hovardabet
imajbet
interbahis
jojobet
asyabahis
bahsegel giriş
bahsegel giriş
casibom giriş
betvole
casibom
bets10
casinomaxi
casinomaxi
casinoper
cratosslot
dinamobet
dumanbet
grandpashabet
betvole
casibom
bets10
casinomaxi
casinomaxi
casinoper
cratosslot
dinamobet
dumanbet
grandpashabet
superbetin
sekabet giriş
rexbet
rokubet
romabet
sahabet
savoybet
sekabet
setrabet
superbet
tarafbet
tipobet
tulipbet
tumbet
winxbet
neyine
noktabet
norabahis
oleybet
onbahis
onwin
orisbet
padisahbet
palacebet
paribahis
parmabet
perabet
piabet
pinup
pokerbeta
polobet
pusulabet
redwin
kralbet
ligobet
mariobet
limanbet
limanbet
matadorbet
matbet
meritking
milanobet
milosbet
mostbet
mrbahis
nakitbahis
extrabet
gobahis
gorabet
hilbet
ikimisli
Abdulla62630105
jetbahis
jojobet
klasbahis
betpark
betpas
betper
interbahis
goldenbahis
betcup
slotbar
asyabahis
xslot
restbet
rexbet
rokubet
romabet
sahabet
savoybet
sekabet
setrabet
supertotobet
superbet
tipobet
tarafbet
tulipbet
tumbet
winxbet
vdcasino
venüsbet
winxbet
orisbet
padişahbet
palacebet
paribahis
parmabet
perabet
piabet
pinup
polobet
pusulabet
redwin giriş
markajbet
asyabahis
slotbar
xslot
rexbet
romabet
sahabet
savoybetting
savoybetting
sekabet
setrabet
kralbet
ligobet
matadorbet
matbet
milanobet
milosbet
mobilbahis
mostbet
mrbahis
nakitbahis
extrabet
favoribahis
favorisen
gobahis
gorabet
grandpashabet
hilbet
ikimisli
imajbet
intobet
jasminbet
jetbahis
jojobet
klasbahis
betorspin
betpark
betpas
betper
betroad
betsat
bettilt
betturkey
betvole
casibom
casinovale
celtabet
dinamobet
discountcasino
dumanbet
elexbet
elitbahis
denemebonusuoyna.com
Deneme bonusu veren siteler
avcılar escort
esenyurt escort
bahçeşehir escort
beylikdüzü escort
bakırköy escort
halkalı escort
şirinevler escort
şişli escort
istanbul escort
esenyurt escort
avcılar escort
tarafbet
betist giriş
showbet
xslot giriş
favorislot
barn festival
pragmatic slot oyunları
radissonbet
egt oyna
betmarlo
floating dragon oyna
bonus hunt" rel="dofollow">bonus hunt">bonus hunt
aresbet
tombala oyna
wild wild riches oyna
betibom
dog house megaways
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
wild west gold oyna
markaj giriş
trwin giriş
altıncasino
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
sugar rush oyna
hiperwin
sweet bonanza oyna
diyarbet
diyarbet
mrbahis
favorislot
markaj giriş
trwin
big bass bonanza oyna
gates of olympus oyna
egt oyna
favorislot
markaj giriş
trwin
betingo
bahisbudur
casi pol
casipol giriş
casipol giriş
casipol
casipol
romabet
mrbahis
casipol şikayetvar
casipol giriş
casipol twitter
casipol şikayet
casipol
casipol güncel giriş
casipol güncel
casipol giriş
casipol girişi
erzurum escort
Pendik Escort
pendik escort