Bakan Nebati’den önemli enflasyon açıklaması!

Bakan Nebati “Turizm sektörümüzün tanıtım ve çeşitlendirme faaliyetlerini daha da artıracağız, sezon süresinin uzamasına ve 12 ay boyunca turizm faaliyetlerinin sürmesine katkı sağlayacak çalışmaları destekleyeme devam edeceğiz. Böylece, 2028 yılında 90 milyon turist ile 100 milyar Dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati’nin açıklamaları şöyle:

Böylesi güzel bir günde, her insanı büyük ideallerle sahip Dünya Cenneti Mersin’imizde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyor, hepinizi dostluk ve muhabbetle selamlıyorum.

Bizler, bildiğiniz gibi iş dünyamızla her daim farklı platformlarda bir araya geliyor ve istişarelerde bulunuyoruz. Buna da son derece önem veriyoruz.

Ancak bugün sizlerle Mersin’deki bu buluşmamıza özel bir değer veriyorum. Bugüne kadar devam eden iş birliğimizi Mersin için inşallah çok daha ilerilere taşıyacağız. Ancak bugün sizlerle Mersin’deki bu buluşmamıza özel bir değer veriyorum. Bugüne kadar devam eden iş birliğimizi Mersin için inşallah çok daha ilerilere taşıyacağız.

Malumunuz olduğu üzere Sayın Cumhurbaşkanımız, Mersin’imizi Türkiye Yüzyılı’na taşımak için bizlere görev verdi. Bizler de bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek hedefiyle, Mersin’in yıldızını daha da parlatmak için gece gündüz çalışacağız.

İnşallah önümüzdeki 5 yıl içinde de Mersin’imize her alanda yeni başarılar kazandıracak, şehrimizin yeni rekorlarını beraberce kıracağız. Biliyorsunuz seçim sürecinde kimileri var ki sürekli masal anlatmakla meşguller. Bakıyorsunuz bir gün çıkıp, hiç bakanlık yapmadığı halde “ben Maliye Bakanıyken” diye rahatça beyanat veriyor.

Ertesi gün bakıyorsunuz bizim çoktan hallettiğimiz vergisel bazı konuları ileride çözeceğine dair vaatlerde bulunuyor.
Yani bizim icatlarımıza bir türlü yetişip attığımız adımları dahi takip edemiyorlar. Art arda hayata geçirdiğimiz uygulamaları, sağladığımız sayısız kolaylık ve desteği zaten hiç bilmiyorlar.

Akıllarına gelen her konuda, mevcut uygulamalardan habersiz bir şekilde, hiç ölçüp biçmeden boş vaatler sıralayıp duruyorlar. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizler, boş laf değil, milletimize asırlık eser ve hizmetler kazandırıyoruz.

Ülkemize son 21 yılda nasıl ki her alanda adeta çağ atlattıysak; hem Mersin’imizi hem de ülkemizi Türkiye Yüzyılı’nda inşallah daha da şaha kaldıracağız. Bunun için doğru zamanda doğru adımlarla, yan yana yol alacağız.

Bu doğru adımların ne olduğunu, neler yapacağımızın manifestosunu da bugün sizlerle paylaşacağım.

Tekraren ifade etmek isterim ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizler somut rakamlardan, gerçek sonuçlardan bahsediyoruz. Geçmişten bu yana ülkemizin kronik hale gelen bütçe açığı sorununa AK Parti hükümetlerimiz döneminde bizler son verdik.

Kamu borç stokunu önemli ölçüde azaltırken sosyal güvenlik sisteminde önemli reformları hayata geçirdik ve mali sürdürülebilirliği tesis ettik.

Yaptığımız düzenlemelerle, bankacılık sektörünün finansman sağlama işlevini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesine imkân tanırken; sermaye yapısını güçlendirdik ve aktif kalitesini de iyileştirdik.

90’lı yıllarda, bir türlü dikiş tutturamayan koalisyon hükümetlerinin uyguladığı hatalı ve istikrarsız politikalar, ekonomimizde ve ülkemizdeki güven ortamında büyük bir tahribata sebep olmuştu. 

Uyguladığımız sağduyulu ve kararlı politikalarla bu hasarı ortadan kaldırdık, ekonomiye yönelik beklentileri ve güveni iyileştirerek faizlerde önemli bir düşüş sağladık.

Bu sayede, 90’lı yıllarda faize giden milletin kazancını eğitimden sağlığa, altyapıdan enerjiye, sosyal güvenlikten sosyal yardımlara, tarımdan sanayiye kadar geniş bir yelpazede yine bu millet için harcadık. Bu gelişmelerin bir yansıması olarak ülkemizi kişi başına gelir bakımından dünyada üst-orta gelir grubuna yükseltmeyi başardık. Türkiye ekonomisi, ayrıca, şoklara karşı önemli ölçüde dayanıklılık kazandı.

Elde ettiğimiz tüm bu stratejik kazanımlar sanki hiç yokmuş gibi davranmak ya tamamen bilgisizliktir ya da açık bir kötü niyet göstergesidir.  

Unutulmamalıdır ki büyük emeklerle kaydettiğimiz bu kazanımlar, ekonomimizin yapısal kırılganlıklarıyla mücadele edebilmemiz için bize önemli bir temel sağlamıştır.

Yaşadıklarımız bize açık ve net bir şekilde göstermiştir ki tek başına faizi odağına alan para politikaları, ülkemizin yapısal sorunlarımıza çözüm üretememiştir. Tam aksine yüksek faiz ortamında yaşanan kısa vadeli sermaye girişleri, yapısal sorunların daha da derinleşmesine yol açmıştır. Bu nedenle, ülkemizin iç dinamiklerini dikkate alarak yeni bir yol haritası çizmemiz, yeni bir politika seti belirlememiz elzem hale gelmişti.

Özellikle son yıllarda küresel salgın ve jeopolitik sorunlar başta olmak üzere üst üste gelen çoklu küresel krizler, tüm dünyada hızlı ve kökten bir değişim ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 

Bölgeselleşme, kendi kendine yetebilme gibi kavramların ön plana çıktığı bu yeni dönemde; gelişmiş ekonomiler tarafından “tek doğru” gibi lanse edilen, ezbere uygulanan konvansiyonel yöntem ve reçetelerin gelişmekte olan ekonomiler için yetersiz kaldığı açıktır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile elde ettiğimiz hızlı karar alma ve harekete geçebilme kabiliyetimiz sayesinde, Türkiye Ekonomi Modeli’ni 2021 yılı sonunda devreye aldık.

Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında uyguladığımız politikaların başarısı, sadece büyümede değil, istihdamda, ihracatta ve turizmde de Cumhuriyet tarihimizin en iyi sonuçlarını elde etmemizle birlikte tescillenmiş durumdadır. Türkiye, 2022 yılında yüzde 5,6 ile dünyada en hızlı büyüme performansı sergileyen ülkelerden biri olmuştur. 

Makine teçhizat yatırımları 13 çeyrektir büyümeye devam ederken, üretim kapasitemiz artışını sürdürmektedir. Ekonomik aktivitedeki iyileşmeye işgücü piyasası da eşlik etmiştir. İstihdam, salgının en şiddetli dönemine kıyasla yaklaşık 6,5 milyon kişi artarak 2023 yılı Şubat ayı itibarıyla toplam 31,5 milyon kişiye ulaşmıştır.

• Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan sorunları da avantaja çevirmeyi başaran ülkemiz, ihracatını 255 milyar doların üzerine yükseltirken, küresel ihracattaki payımız da artmıştır.

Diğer birçok ülke, turizmde halen salgın kaynaklı yaralarını sarma aşamasındayken, biz 2022 yılında 51,4 milyon ziyaretçi ve 46,3 milyar dolar turizm geliri ile rekor kırdık.

Üstelik tüm bu başarılar, küresel ekonominin oldukça zorlu bir süreçten geçtiği bir dönemde elde edilmiştir. Bilinmelidir ki bu zor dönemde kaydetmeyi başardığımız tüm bu somut başarı ve kazanımlar, bugüne değin salt siyasi veya iktisadi çıkar kaygılarıyla karamsar tablolar çizmek dışında hiçbir şey yapmayanları nasıl ki hep boşa çıkarttıysa, bundan sonra da asla farklı olmayacaktır.

TÜRKİYE YÜZYILI’NDA EKONOMİ POLİTİKALARIMIZ

Sürekli yönetim krizleri yaşayan, içe kapanık, antidemokratik ve ithal reçetelerle derman bulmaya çalışan 90’lı yıllar Türkiye’si çoktan geride kalmıştır. Bugünün Türkiye’si, stratejik devlet aklını, tecrübesini ve güçlü millet iradesini arkasına alan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bölgesel ve küresel dengeleri değiştirebilen bir oyun kurucu konumundadır. Bugünün Türkiye’si, yarına inançla ilerleyen, Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmeye, yarına yön vermeye kararlı insanların ülkesidir.

KAPSAYICI VE DENGELİ BÜYÜME

Türkiye Yüzyılı’nda da siyasi ve ekonomik istikrarla birlikte güven içinde kapsayıcı, dengeli, sürdürülebilir ve güçlü büyümeye devam edeceğiz. Yatırımların hizmetler ve inşaattan ziyade yüksek katma değer ve teknoloji odaklı sanayi sektörleri ile turizm gibi üretken alanlara yönelmesini desteklemeye devam edecek, Kredi Garanti Fonu kapsamındaki selektif kredi yaklaşımımızı güçlendireceğiz.

Kapsayıcı ve dengeli büyümeden halkımızın tüm kesimlerinin yararlanabilmesi için sosyal refahı esas alan, istihdam dostu politikalar önceliğimiz olmaya devam edecektir. Son dönemde tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşan istihdam piyasamızda daha fazla ve daha nitelikli iş imkânları oluşturacağız.

İSTİHDAM

İşgücü piyasasının yeşil ekonomi, döngüsel ve dijital ekonomi ile iklim değişikliği sebepli dönüşümlere hızla adapte olmasını sağlayacağız. Ortaya çıkan beceri ihtiyaçlarını karşılayarak yeni istihdam fırsatları oluşturacağız.

Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımında gelişmiş ülkeler seviyesini önce yakalayıp sonra da aşarak büyüme potansiyelimizi istikrarlı bir şekilde artıracağız.

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı’nı kararlılıkla uygulayarak kayıt dışılıkla mücadelemizi güçlendireceğiz.

FİYAT İSTİKRARI

Fiyat istikrarını temin ederek kaynakların verimli alanlarda kullanılmasını, sürdürülebilir büyümeyi ve ekonomik refahı destekleyeceğiz. Bu çerçevede finansal istikrarı güçlendiren, Türk lirasına güveni artıran politikalar uygulayacağız. Ayrıca gıda arz güvenliğinin temini ve tarımsal maliyetlerin düşürülmesi için Fiyat İstikrarı Komitesi, Gıda Komitesi ve Finansal İstikrar Komitesi gibi komitelerimizdeki çalışmalarımızı tam koordinasyon içerisinde sürdüreceğiz. Bu çerçevede para, maliye ve makro-ihtiyati politikalar arasındaki eşgüdümü daha da kuvvetlendireceğiz.

FİNANSAL İSTİKRAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN

Döviz rezervlerini daha da güçlendirmek için tamamen faiz politikasına bağımlı bir anlayış yerine diğer tüm makroekonomik dengeleri, küresel konjonktürü ve ilgili politikaları dikkate alan bir politika çerçevesi uygulayacağız. Yenilikçi enstrümanlarla sermaye piyasalarının gelişmesini ve derinleşmesini sağlayacağız. Yeşil tahvil ve sukuk ihraçlarını teşvik ederek sürdürülebilir finans ekosisteminin geliştirilmesi doğrultusunda yurtdışı finansman imkânlarından daha fazla pay alınmasına yönelik girişimlerde bulunacağız.

Sosyal ve çevresel etkilerin yanı sıra finansal getirileri de dikkate alan yatırımları geliştirecek destek mekanizmalarını hayata geçireceğiz. Bu sayede, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak, sosyal ve çevresel yatırımlar ile projeleri destekleyeceğiz. Girişimcilik ve fintek ekosistemini geliştirecek yeni finansman mekanizmalarını ve projeleri devreye alacağız. Hızla değişen ve gelişen yeni ekonomik unsurların, yenilikçi üretim faktörlerinin ve finansal enstrümanların vergi sisteminde kavranmasına yönelik tasarımlar yapacağız.

Cari Denge, İş ve Yatırım Ortamı, Finansmana Erişim• Bağımsız politikaların uygulanabilmesi için cari açığı yapısal bir mesele olmaktan çıkaracak ve bu sorunu kalıcı bir şekilde geride bırakacağız. İstikrarlı bir şekilde cari fazla vererek ülkemizin kendi kendine yeten bir Türkiye olmasını hedefliyoruz.
Korumacılığın artıp ticaret savaşlarının yoğunlaştığı, tedarik zincirlerinin kırıldığı ve ekonomik ilişkilerin yeniden şekillendiği yeni düzende, tam bağımsız bir Türkiye için rekabet gücü ve katma değeri yüksek üretimi merkezine alan politikalarımıza hız vereceğiz.

Yerli ve milli, yenilikçi ve yeşil üretim ekonomisi anlayışıyla, Türkiye’yi en büyük küresel sanayi ve ticaret merkezlerinden biri haline getireceğiz.
Mal ve hizmet ihracatımızı nitelik ve nicelik bakımından artırarak yüksek katma değerli ihracat artışı sağlayacağız. Cari açığı düşürerek döviz talebinin ithalat fiyatları üzerindeki baskısını azaltacağız. Ülkemizin küresel değer zincirindeki konumunu güçlendirecek, ihracatta bölgesel bağımlılığı azaltarak ürün ve pazar çeşitlendirmesini destekleyeceğiz. 
 
Öngörülebilirliği artırarak yatırımcı dostu politikalarla doğrudan uluslararası yatırımı artıracak, iş ve yatırım ortamını daha da iyileştireceğiz. KOBİ’lerin üretkenlik odaklı büyümelerini sağlamak amacıyla finansmana erişimi kolaylaştıracağız. Bu işletmelerimizin kurumsallaşmaları ve küreselleşmelerine yönelik yeni mekanizmalar geliştireceğiz. Turizm sektörümüzün tanıtım ve çeşitlendirme faaliyetlerini daha da artıracağız, sezon süresinin uzamasına ve 12 ay boyunca turizm faaliyetlerinin sürmesine katkı sağlayacak çalışmaları destekleyeme devam edeceğiz. Böylece, 2028 yılında 90 milyon turist ile 100 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz.

YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Sürdürülebilirliği odağına alan, yeşil ve dijital dönüşümü destekleyen politika çerçevesini geliştirip güçlendireceğiz. Enerji verimliliği uygulamalarını, yenilenebilir enerji yatırımlarını, hidrojen enerjisi gibi temiz enerji üretimini ve kullanımını daha fazla teşvik edeceğiz. Böylece enerjide dışa bağımlılığımıza giderek son vereceğiz.

Düşük karbona dayalı bir büyüme sürecine katkı sağlayacak olan emisyon ticaret sistemini ivedilikle devreye alacağız. Yapay zekâ uygulamaları entegre edilmiş Dijital Vergi Dairesini hayata geçireceğiz. Küresel dijital devrim ekonomisinde yer alarak, sadece çağı yakalamaya çalışan değil, öncülük yapan ve çağa yön veren bir Türkiye olduğumuzu bir kez daha gözler önüne sereceğiz. Tüm bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için Ekonomi politikası araçlarını bütüncül bir yaklaşım içinde uygulamayı sürdüreceğiz.

MERSİN’DE TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN PROJELER

Bugün sizlere Mersin’imize dair güzel bazı haberlerim de var. Çukurova Havalimanı’na ilk uçağı Allah’ın izniyle bu hafta indireceğiz. Ayrıca, 11,7 km havalimanı bağlantı yolunu da tamamladık. Yakın zamanda onu da hizmete alacağız.

Çok kısa bir sürede Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu’nun temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Silifke ilçemizin çıkışında bulunan Limankale tünelinin çalışmaları tamamlandı. Yakın zamanda devreye alacağız.

Nükleer Enerji Santrali Kavşağında 420 metre viyadük ve 1,6 km bağlantı yolu ile üst geçidini tamamladık. İnşallah onları da en kısa zamanda devreye alıyoruz. Akdeniz Sahil Yolu Aydıncık Gözce arasında 3 tünel, 1 viyadük olmak üzere toplam 5,6 km yol da açılışa hazır durumdadır.

Toroslar ilçemizde bulunan Mezarlık mevkiindeki farklı seviyeli kavşaklardan ilkini tamamlamıştık. En yakın zamanda ikincisinin çalışmalarına başlıyoruz. 
Bizler, Mersin’de 2003-2023 yılları arasında tam 13 baraj, 10 gölet, 50 sulama tesisi ve 75 taşkın koruma tesisi olmak üzere toplamda 166 tesisi hizmete aldık. 

Gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştirmeye devam ettiğimiz bu yatırımlarla ilimizde tarımın, ticaretin, turizmin, ulaşımın ve daha birçok alanın gelişmesine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. 
İnanıyorum ki şehrimizin kalkınması yolunda beraberce çalışarak çok verimli ve hayırlı sonuçları birlikte alacağız.

Bizler, bugün, TOGG’u, TCG Anadolu’yu, İHA’larımızı, SiHA’larımızı, Kızılelma Savaş Uçağımızı, Milli Muharip Uçağımız Kaan’ı ve Hürjet’i, İMECE uydusunu, Yeni Altay Tankımızı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’mizi ve İstanbul Finans Merkezi’mizi konuşuyoruz.

Dikkatinizi çekerim bu saydıklarım sadece son birkaç ayda milletimize kazandırdığımız asırlık kazanımlarımızdan sadece bir kısmını kapsıyor.• Bunların dışında yüzlerce mega altyapı projelerini, şehir hastanelerini, okulları, Millet Bahçelerini, dev barajları, asırlık sanayi tesislerini milletimize kazandırdık.

Bugün, Türkiye kritik bir seçimin eşiğindedir. Türkiye ya küresel sarsıntılar devam ederken 90’lı yıllarda olduğu gibi koalisyon hükümetlerinin istikrarsız gel-gitlerine bir kez daha teslim olacak ya da Türkiye Yüzyılı’na adım atacaktır.

İnanıyorum ki dün olduğu gibi bugün de Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda Mersin’imizin ve ülkemizin yarınlarına birlikte yön vereceğiz.
Bugün burada, sizlerle birlikte olmaktan duyduğum büyük memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyor, her birinizi saygıyla ve dostlukla selamlıyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir